DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De inhoud van deze website wordt regelmatig gewijzigd. Escape BV staat niet in voor onverhoopte onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor uw eigen rekening en risico. Escape BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook als direct of indirect gevolg van het gebruik van (de inhoud van) deze website op welke wijze dan ook.

In Escape wordt in de meeste gevallen gefotografeerd en/of gefilmd voor promotionele doeleinden en publicatie op deze website. Er wordt altijd om toestemming gevraagd en de bezoeker heeft het recht om het nemen van een foto te weigeren. Ook voor (emotionele) schade die ontstaat uit de publicatie van foto- en/of filmmateriaal op deze website is Escape BV niet aansprakelijk.

Wijzigingen in prijzen en (toegangs)tijden voorbehouden.