STUDIO:INFO


Algemeen

In juni 2007 werd de droom van de twee eigenaren van Escape werkelijkheid: Amsterdam dé meest veelzijdige hotspot van de stad aanbieden! De aankoop en verbouwing van het voormalige Ritz café heeft ervoor gezorgd dat het lange tijd verdeelde gebouw, het vroegere Rembrandt theater, weer één geheel is geworden. De vijf verschillende ruimtes, namelijk de Escape Venue, deLux, Studio, Caffé & Lounge, vullen elkaar uitstekend aan. Nu kan je jouw avond beginnen met een heerlijk diner in het Caffe, uitbuiken in de bovengelegen Lounge met een wijntje en wat fingerfood, en erna je naar de dansvloer begeven in de Escape Venue, deLux of Studio. Kortom, een complete avond uit aan één van de bekendste pleinen van Nederland.

De nieuwe ruimtes zijn stevig onder handen genomen, en het ontwerp van Ronald Hooft is indrukwekkend te noemen. Klassiek, maar met moderne snufjes. Zo wordt er als eerste in Nederland een LED scherm aan het plafond van de Lounge gevestigd. Dit zorgt voor een continue veranderend beeld dat de omgeving op een organische manier belicht. In het Caffé en de Lounge kan ook stijlvol gedineerd worden. De gasten worden verwend met het beste fingerfood, smaakvolle wijnen, cocktails en champagne. De voorkant van de Escape is één stijlvol geheel geworden met het luxe Caffé. Tesamen met de multimedia mogelijkheden van de Escape Studio en de beste feesten in de Escape en deLux, wordt de 20jarige Escape meer dan ooit een icoon aan het bekendste uitgaansplein van Nederland.

Amsterdam’s nieuwe hotspot, gelegen naast de Escape Venue, loopt als een trein. Steeds meer mensen ontdekken deze classy plek op het Rembrandtplein. Escape Caffe is een ware publiekstrekker! Je kan jouw avond hier dus beginnen met een heerlijk diner, uitbuiken in de bovengelegen Lounge met een wijntje en wat fingerfood, en in het weekend je naar de dansvloer begeven in de Escape Venue, deLux of Studio. Kortom, een complete avond uit!

De Escape Studio heeft een schitterend uitzicht over het gehele Rembrandtplein en een imposante muur volgebouwd met leds waar de meest spectaculaire shows mee weer gegeven kunnen worden door de VJ’s en lichtjockeys. Ook buiten zijn er leds te vinden, op het grootste led scherm van Europa, bevestigd aan de buitenkant van Escape. Deze is dagelijks 24 uur actief, en gaat een interessante rol gaan spelen bij de Studio.De beelden die we van uit de Club de wereld in streamen zijn ook op het grote scherm buiten te zien waarmee het Rembrandtplein, net als op Times Square in New York,dat je live artiesten en DJ’s op kan zien treden in de Escape via het scherm, en je via blue tooth op je mobiel de muziek en interviews kan beluisteren!

 

Adres

ESCAPE:
Rembrandtplein 11
1017 CTAmsterdam
Tel: + 31 20 622 11 11
Email: contact@escape.nl

Office Escape:
Visschersplein 160
3511 LX Utrecht
Tel: +31 30 231 15 77
KVK nr: 33188792
Email: contact@escape.nl

 

Openingstijden

Donderdag: 23.00 - 04.00 uur
Vrijdag: 23.00 - 05.00 uur
Zaterdag: 23.00 - 05.00 uur
Zondag: 23.00 - 04.30 uur

Technisch

Licht:
Console:
• Jands Hog 500

Scans en Moving Heads:
• x Robe XT 250 spots
• x Movitec WL250 Wash

Conventioneel:
• x Thomas Par64 500w MDF
• x ADB zoomprofiel

Geluid:
DJ Booth:
• Mixing console Pioneer DJM 800
• 2 Technics SL1200mk5 turntables (optioneel)
• 2 Pioneer CDJ2000 CD players
• 1 QSC Active Monitor Speaker

Main sound:
• 4x QSC Top
• 4 x QSC Sub
• Versterking door QSC Amplifiers

Huisregels

1. U dient tenminste 21 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

2. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld: geen sportkleding of sportschoenen; geen kapotte kleding; geen onzedelijke kleding; geen petjes; geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

3. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten en onze medewerkers, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en leeftijd.

4. Bij gedrag dat door onze bezoekers en medewerkers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna- bij herhaling- kan de toegang worden onthouden en wanneer dit gebeurd in de locatie, volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

5. Wij behouden ons het recht voor groepen groter dan 4 personen te weigeren.

6. Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

7. Escape geeft volledig uitvoering aan het rookbeleid, ingaande 1 juli 2008. Het is alleen toegestaan te roken in Escape in de daarvoor bestemde rookkamers. Indien u rookt buiten de rookkamers kunt u gesanctioneerd worden. Tevens worden eventuele proces-verbaal kosten verhaald op de overtreder.

8. Het is ten strengste verboden in Escape drugs, in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken EN /OF te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een LOKAALVERBOD gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

9. Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, in Escape in bezit te hebben. Alle wapens worden in genomen.

10. Gasten worden verplicht bij het binnentreden van Escape een veiligheidscontrole te ondergaan. Bij weigering door de gast zal de toegang tot Escape ontzegd worden. Mocht de beveiliging vermoeden dat de gast onder invloed is, dan kan de beveiliging de gast verplichten een alcoholblaastest te ondergaan. Mocht blijken dat de gast onder invloed is of bij weigering van de alcoholblaastest kan de gast de toegang ontzegd worden.

11. Bij calamiteiten dient u TE ALLEN TIJDE de instructies van het personeel op te volgen.

12. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissen/beschadiging van goederen.

13. Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.


Garderobereglement

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Escape B.V. en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 1,50 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke een waarde hebben dan  hoger dan € 150,00 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 150,00. 3. Ingeleverde jassen en tassen dienen vrij te zijn van inhoud. Eventuele inhoud van jassen en tassen vallen niet onder de bewaarneming en verantwoordelijkheid van Escape.

4. Escape is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Escape behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Escape van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.

5. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Escape. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van € 1,50 per item.

6. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Escape zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Escape op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

7. Uiteraard zal Escape zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Escape kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.

8. Escape club is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Escape is te allen tijde beperkt tot euro 150 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).

De ESCAPE Directie

 

Routebeschrijving

Vanuit Utrecht (A2)
Volg de A2 richting Amsterdam-Centrum. Aangekomen in Amsterdam over de Utrechtsebrug rechtdoor de stad inrijden. Neem geen enkele afslag, maar blijf rechtdoor rijden. Uiteindelijk rijd je dan vanzelf het Rembrandtplein op. Sla rechts af de Amstelstraat in. Na 100 meter aan de rechterzijde kun je parkeren bij The Bank (P-bord in midden). Of rijd verder, de brug over en parkeer (indien mogelijk) je auto in de Stopera (P-bord rechtsboven op kaartje). Uiteraard is parkeren langs de grachten ook mogelijk.

Vanuit de rondweg Amsterdam (A10)
Neem afslag Duivendrecht - Centrum (S112) en volg centrum. Bij de naderende rotonde rechtsaf slaan en daarna rechtdoor blijven rijden tot de volgende rotonde. Deze driekwart (linksaf) nemen. Dan rijd je direkt de parkeergarage Stopera in op het Waterlooplein (P-bord rechtsboven op kaartje). Uiteraard is parkeren langs de grachten ook mogelijk.

Met het openbaar vervoer
Vanaf CS Amsterdam kom je met de tram - lijnen 4 en 9 - op het Rembrandtplein.

Huur Escape Studio

Escape Studio kan voor verschillende doeleinden worden gehuurd. Denk aan live muziek, stand-up comedy, TV opnames, Foto sessies, commercials, etc.

Bij het huren van Escape Studio wordt een dienstenpakket geleverd welke bestaat uit: catering, beveiligingsmedewerkers, enz. Ook technische faciliteiten zijn inbegrepen, alsmede technisch personeel. Het oppervlak van Escape Studio is ongeveer 160 m2.

Als je geïnteresseerd bent om Escape Studio te huren, neem dan contact op met het kantoor (zie gegevens hieronder).

Contactgegevens kantoor:

Office Escape
Visschersplein 160-k11
3511 LX UTRECHT
Tel: +31 (0)30 2311577
Fax: +31 (0)30 2340919
E-mail: contact@escape.nl